Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 5

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 5

TTMT – XEM TRANH PHONG CẢNH

I- MỤC TIÊU

  • Học sinh hiểu vẻ đẹp của tranh phong cảnh thấy được sự phong phú của tranh phong cảnh.H
  • Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh.
  • Biết mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.
  • Học sinh yêu thích phong cảnh có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên:

  • sách giáo khoa;  sưu tầm tranh ảnh phong cảnh và một vài bức tranh về đề tài khác.

Học sinh:

  • Sách giáo khoa;  sưu tầm tranh ảnh phong cảnh
Nội dung giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 5
Tải giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 5
 

 

Nguồn: giaoan.link