Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 1

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 1

TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN

 I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán.
+ Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Sách GK – Bộ đồ dùng Toán 1 của học sinh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập – Sách Giáo Khoa.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 1
Tải giáo án định dạng word (.docx)