Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 16

Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 16

VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

(Đấu vật – phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ)

I- Mục tiêu

  • Học sinh hiểu biết hơn về tranh dân gian Việt Nam và vẻ đẹp của nó
  • Biết cách chọn màu tô màu phù hợp
  • Tô được màu vào hình vẽ sẵn
  • Yêu thích nghệ thuật dân tộc

II- Chuẩn bị

Giáo viên:

  • Sưu tầm một số tranh dân giang có đề tài khác nhau
  • Một số bài tập vẽ màu của học sinh các lớp trước.

Học sinh:

  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 16
 Tải bài giảng