Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 12

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 12

BÀI 12: SỐ 8
I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 8.
+ Biết đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 8 mẫu vật cùng loại
– Bảng thực hành. Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học số mấy? Số 7 đứng liền sau số nào?
– Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 7 và 7 đến 1?
– 7 gồm 6 và? 5 và? 4 và?
– Học sinh viết lại số 6 trên bảng con.
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
Xem onlie giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 12
Tải giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 12
 

nguồn: ST