Học tiếng anh online phần 5

Học tiếng anh online phần 5

(Listen. Then write down the telephone number)

Giaoan.link chia sẻ với thầy cô và các em học sinh các bài nghe đọc tiếng anh online. Mỗi bài học có audio và lời bài học.

Trong phần này, bạn nghe và ghi lại số điện thoại. Bạn có thể xem bảng tạm dịch tiếng Việt để hiểu trong quá trình nghe.

Bài học này trích từ Bài 2 Tiếng anh lớp 7
 

Tab 0

Bạn nghe đọc các số điện thoại.
a) ……………………..

b)……………………..

c)…………………….

d)…………………….

e)……………………..

f)……………………..

Tab 1

a) 8251654

b) 8250514

c) 8521936

d) 8351793

e) 8237041

f) 8821652

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.com