Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 7

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 7

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG

I- Mục tiêu

  • Học sinh hiểu biết về an toàn giao thông
  • Biết cách vẽ tranh đề tài an toàn giao thông
  • Học sinh vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng
  • Học sinh có ý thức chấp hành luật giao thông

II- Thiết bị dạy – học

Giáo viên:

  • Tranh ảnh về an toàn giao thông (đường bộ, đường thủy,..)
  • Một số biển báo giao thông. Hình gợi ý cách vẽ

Học sinh:

  • Giấy vẽ hoặc vở thực hành
  • Bút chì, tẩy, màu…
 Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật 5 bài 7
 Tải bài giảng về
 

nguồn: giaoan.link