Thứ Bảy, 23 / 03 / 2019
Home >> Giáo án điện tử >> Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 8

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 8

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 8

Vẽ theo mẫu

MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU

I- Mục tiêu

  • HS hiểu hình dáng, đặc điểm của vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
  • HS biết cách vẽ vật mẫu có dạng hình trụ, hình cầu.
  • Vẽ được hình theo mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
  • HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.

II- Thiết bị dạy-học

Giáo viên:

Học sinh:

  • Chuẩn bị mẫu để vẽ theo nhóm.
  • Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu.
Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 8
 Tải bài giảng
 Tải về

nguồn: giaoan.linkBài ngẫu nhiên

Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ 2

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 5 HỌC KỲ 2 Giaoan.link xin chia sẻ cùng các …