Bảng tham chiếu môn mĩ thuật theo thông tư 22

Bảng tham chiếu môn mĩ thuật

(Theo thông tư 22/2016 – BGDĐT)

      Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2017/BGDĐT-GDTH về việc phát huy kết quả của “Dự án hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” (SAEPS) vận dụng vào – dạy học môn Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục Mĩ thuật cấp tiểu học hiện hành. Theo đó các trường tiểu học ở một số địa phương đã áp dụng hướng tiếp cận mới trong dạy học Mĩ thuật vào Chương trình hiện hành. Theo nội dung gì dạy học thực hiện theo chủ đề, với các hình thức thực hành tạo hình hay chiều (2D), ba chiều (3D) bằng các chất liệu khác nhau (trong đó có vật liệu từ sưu tầm tư liệu tái sử dụng).

     Như vậy, thực tế dạy học Mĩ thuật ở trường tiểu học hiện nay, ngoài các trường đang thực hiện dạy học theo chương trình hiện hành, còn có các trường tổ chức dạy học theo chủ đề (vận dụng kết quả từ dự án SAEPS).

     Căn cứ Quy định về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình hiện hành, đồng thời tiếp cận định hướng hình thành phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học và thực tế dạy học môn Mĩ thuật hiện nay, nhóm biên soạn xây dựng nội dung đánh giá định kỳ theo các khối/lớp ở cấp tiểu học như sau:

 Xem online Bảng tham chiếu môn mĩ thuật theo TT22
 Tải Bảng tham chiếu
 

nguồn: giaoan.link