Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 13

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 13

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI VƯỜN HOA HOẶC CÔNG VIÊN

I- Mục tiêu

  • Hiểu đề tài vườn hoa và công viên
  • Học sinh thấy được vẻ đẹp và lợi ích của vườn hoa và công viên
  • Học sinh vẽ được một bức tranh đề tài vườn hoa hay công viên theo ý thích
  • Học sinh thêm yêu mến thiên nhiên, biết bảo vệ và chăm sóc cây.

II- Chuẩn bị:

  1. Giáo viên: Tranh, ảnh về vườn hoa hoặc công viên. Tranh của các học sinh năm trước.
  2. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu.