Thứ Năm, 18 / 01 / 2018
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 01
bồi dưỡng thường xuyên tiểu học TH 01

Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 01

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 01

Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 01 về một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

Xem online Module TH 01
 Tải về

Bài ngẫu nhiên

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12 Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.