Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 16

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 16

Vẽ theo mẫu

VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 16 vẽ hoặc xé dán lọ hoa, giáo viên giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của một số lọ hoa. Học sinh biết cách vẽ hoặc xé dán lọ hoa và vẽ hoặc xé dán được lọ hoa đơn giản. Thầy cô có thể tìm được những bài vẽ của học sinh năm trước để làm tài liệu giảng dạy tại đây.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 16
 Tải về
 

nguồn: giaoan.link