Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 17

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 17

Vẽ tranh

NGÔI NHÀ CỦA EM

Bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 17 – vẽ tranh ngôi nhà của em sẽ giúp học sinh biết cách tìm hiểu nội dung đề tài. Học sinh biết vẽ tranh đề tài ngôi nhà của em, vẽ được tranh có ngôi nhà và vẽ màu theo ý thích. Qua đây, các em biết quan tâm đến cuộc sống của mình.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 17
 Tải Giáo án
 

nguồn: giaoan.link