Thứ Bảy, 24 / 03 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Mẫu giấy đi đường
Mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường

(Mẫu số C06-H)

Mẫu giấy đi đường mẫu số C06-H ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Giấy đi đường được thủ trưởng đơn vị xác nhận, người đi công tác được thanh phí. Giaoan.link mời các bạn tham khảo, tải về sử dụng.

 Xem online mẫu giấy đi đường
Tải về
 Tải về

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC Mẫu 1 – SHĐ Giaoan.link giới thiệu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *