Thông tư 08-2016-TT BXD

Thông tư 08-2016-TT BXD

Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08-2016-TT BXD hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng…Mời các bạn xem nội dung cụ thể sau:

 Xem online Thông tư 08-2016-TT BXD
 Tải về
 

nguồn: xaydung.gov.vn