Thứ Sáu, 27 / 04 / 2018
Home >> Tài liệu >> KỸ NĂNG IT >> Học Ms excel >> Tính tổng trong excel
tính tổng trong excel sumif

Tính tổng trong excel

Tính tổng trong excel

Trong bản tính excel việc tính tổng và tính tổng có điều kiện trở nên vô cùng đơn giản. Bạn chỉ sử dụng 2 hàm cơ bản excel là có ngay kết quả. Sau đây, giaoan.link sẽ làm 2 hàm Sum() và SumIf() minh họa nhé.

  • Hàm sum() có cấu trúc: Sum(number1,number2…) hoặc Sum(A1:A5) hoặc Sum(A1:D1) hoặc Sum(A1:D5).
tính tổng trong excel
Tính tổng excel – Hàm Sum()
  • Hàm SumIF(), tính tổng trong excel có điều kiện: cấu trúc hàm sumif là SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ bạn có bản tính gồm: loại, tên , giá. Bạn hãy tính tổng giá theo Loại. bạn xem hình sau nhé.

tính tổng trong excel sumif
Tính tổng excel sumif()

Bài ngẫu nhiên

Sử dụng hàm INDIRECT liên kết dữ liệu trên excel

SỬ DỤNG HÀM INDIRECT TRÊN EXCEL Trên một bảng tính excel có thể có nhiều …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *