Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH)

Giaoan.link xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo, tải về sử dụng.

Xem online mẫu đơn xin cấp lại sổ BHXH
 Tải mẫu đơn