Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 16

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 16

NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 2 bài 16 tập nặn tạo dáng tự to – Nặn hoặc vẽ xé dán con vật. Giáo viên giúp học sinh biết cách nặn, cách vẽ, cách xé dán con vật theo ý thích. Từ đó, các em thêm yêu mến các con vật có ích. Giáo viên có thể tải những tranh vẽ của học sinh khóa trước tại đây làm tư liệu giảng dạy.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 16
 Tải về