Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 14 vtm mẫu có 2 đồ vật

Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4 bài 14

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 4 bài 14 – vẽ theo mẫu, mẫu có 2 đồ vật. Giáo viên giúp học sinh nắm được đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ 2 vật mẫu. Họ sinh biết cách vẽ 2 vật mẫu. Từ đó, học sinh vẽ được hai đồ vật gần giống mẫu. Qua đây, học sinh yêu thích vẻ đẹp của các đồ vật.

 Xem online giáo án mĩ thuật 4 bài 14
 Tải giáo án
 

Từ khóa liên quan: giáo án mĩ thuật, giao an mi thuat, giáo án mỹ thuật, giáo án điện tử, giaoan.link, mỹ thuật 4 bài 14, vẽ theo mẫu, mẫu có 2 vật mẫu.