Giáo án mĩ thuật 4 bài 13 – Trang trí đường diềm

Giáo án mĩ thuật 4 bài 13 – Trang trí đường diềm

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 4 bài 13 – Trang trí đường diềm, giáo viên giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đường diềm. Học sinh sẽ biết cách vẽ trang trí đường diềm theo ý thích. Các em sẽ trang trí được một bài đường diềm đơn giản. Các bạn có thể tải những bài vẽ của học sinh năm trước tại đây làm tài liệu giảng dạy.

 Xem online giáo án mĩ thuật 4 bài 13
 Tải giáo án
 

từ khóa liên quan: giáo án điện tử mĩ thuật, mỹ thuật 4, bài giảng mỹ thuật 4, mỹ thuật 4 bài 13, trang trí đường diềm.