Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm

MẪU SƠ KẾT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm được thầy cô chủ nhiệm lập vào cuối mỗi học kỳ học. Đánh giá gồm nhiều nội dung như: Duy trì sỉ số, chuyên cần, chất lượng văn hóa giáo dục…Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm
Tải về

Bạn có thể quan tâm đến biểu mẫu khác:

Từ khóa liên quan: giáo viên chủ nhiệm, sơ kết học kỳ, bieu mau so ket giao vien chu nhiem.