Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 26 nặn hoặc vẽ xé dán hình con vật

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 26

NẶN HOẶC VẼ XÉ DÁN HÌNH CON VẬT

I/ Mục tiêu
– HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm hỡnh khoỏi cuỷa caực con vaọt
-Biết cách nặn hoặc vẽ, xé dán và tạo dáng các con vật.
Nặn hoặc vẽ, xé dán được hình một con vật và tạo dáng theo ý thích
– Biết chăm sóc và yêu mến các con vật.
II/ Chuẩn bị
GV: – Sưu tầm tranh, ảnh một số con vật.
HS : – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
– Đồ dùng học nặn, xé dán.
– Tranh, ảnh các con vật (nếu có).
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 26
Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 3:

Từ khóa nội dung: giáo án mĩ thuật lớp 3, mĩ thuật lớp 3 bài 26, nặn hoặc vẽ xé dán con vật.