Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 25 đề tài trường em

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 25

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM

I/ MỤC TIÊU:
– HS biết tìm, chọn nội dung hình ảnh đẹp về trường học để vẽ tranh .
– HS biết cách vẽ được bức tranh về trường của mình, vẽ màu theo ý thích .

– HS thêm yêu mến trường của mình .
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV; 1 số tranh ảnh về trường học; Hình gợi ý cách vẽ; Bài vẽ của HS lớp trước.
– Học sinh: SGK; Tranh ảnh về trường học; Vở thực hành; Bút chì, tẩy, màu vẽ…

 Xem online giáo án mĩ thuật 4 bài 25
 Tải về
 

Giáo án điện tử lớp 4: