Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 16

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

MODULE TH 16 – MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC

Mục tiêu của module TH 16 là: module này nhằm giúp các giáo viên tiểu học có thể tự học, tự bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số KTDH tích cực ở tiểu học để có thể thực hiện được nhiệm vụ đổi mới PPDH theo hướng phát tính tích cực học tập của học sinh. Mời các bạn xem cụ thể sau đây.

 Xem online
Tải module th 16
 

Từ khóa nội dung: tài liệu bdtxth, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, module th 16, module th16.