Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 20

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH20

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TIN HỌC

Đối với module TH 20 cần đạt được các kiến thức và kĩ năng sau:

1- Về kiến thức

  • Hiểu được một số khái niệm cơ bản về tin học.
  • Trình bày được cấu tạo của MTĐT và các thiết bị ngoại vi.

2- Về kĩ năng:

  • Thực hiện đúng, thành thạo các thao tác cơ bản trong hệ điều hành windows.
  • Thực hiện đúng, thành thạo các thao tác cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản word.

 

 Xem online module th 20
 Tải module th 20
 

Từ khóa: TLBDTX, bồi dưỡng thường xuyên tiểu học, giáo dục.