Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 28

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 28: VẼ THEO MẪU

MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU (VẼ MÀU)

I- MỤC TIÊU:

– HS hiểu đặc điểm của mẫu vẽ hình dáng, màu sắc và cách sắp xếp.

– HS biết cách vẽ và vẽ được mẫu có 2 hoặc 3 vật mẫu.

– Vẽ được hình và đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc màu.

– HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tỉnh vật.

II- CHUẨN BỊ:

GV: – Chuẩn bị mẫu vẽ, hình gợi ý cách vẽ.

HS: – Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu…

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 5, mĩ thuật lớp 5, mỹ thuật lớp 5, mĩ thuật 5 bài 28.