Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 29 nặn tạo dáng đề tài ngày hội

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5

Tập nặn tạo dáng

ĐỀ TÀI NGÀY HỘI

I- MỤC TIÊU:

– HS biết nội dung và các hoạt động của 1 số ngày lễ hội.

– HS biết cách nặn dáng người đơn giản .

– Nặn được một hoặc hai dáng người đang hoạt động tham gia lễ hội.

– HS yêu mến quê hương và trân trọng các phong tục tập quán.

II- CHUẨN BỊ:

GV: – Sưu tầm tranh ảnh về ngày hội.

HS: – Sưu tầm tranh ảnh về ngày hội. Đất nặn hoặc giấy màu, hồ dán.

Xem giáo án online
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 5, mĩ thuật 5.