Hướng dẫn sử dụng hàm MOD trên excel

Hàm Mod trên excel:

  • Cú pháp: Mod(Number, Divisor)
  • Chức năng: Dùng để lấy kết quả là số dư của phép chia của số bị chia a và số chia b.
  • Đối số: Number là số bị chia; Divisor là số chia.

Ví dụ của hàm MOD:

Cú pháp: =mod(B3,C3)

Chú ý:

  • Hàm mod trả về lỗi “#DIV/0!” khi số chia là 0.
  • Tùy vào cấu hình của hệ thống máy tính của bạn mà dấu ngăn của các đối số có thể là : “,” hoặc “.” hoặc “;”..

Kết luận:

Mod là một hàm rất hữu ích, bạn sẽ kết hợp với các hàm khác trên excel để giải quyết nhiều bài toán thực tế nhé. Chúc các bạn thành công!

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN