Giáo án lớp 3 tuần 5

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 5

Giaoan.link chia sẻ tiếp tuần thứ 5 giáo án lớp 3 bao gồm các môn và bài sau:

  1.  Tập đọc – kể chuyện: Người lính dũng cảm
  2. Toán: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
  3. Tự nhiên xã hội: Phòng bệnh tim mạch
  4. Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
  5. Chính tả: Người lính dũng cảm
  6. Toán: luyện tập
  7. Luyện từ và câu: So sánh
  8. Toán: Bảng chia 6
  9. Tập viết: Ôn chữ hoa C
  10. Chính tả: Mùa thu của em
  11. Toán luyện tập
  12. Tự nhiên xã hội: Hoạt động bài viết nước tiểu
  13. Tập làm văn: Ôn tập một số kiến thức cơ bản
  14. Toán: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  15. Đạo đức: Tự làm lấy việc của mình
Xem giáo án online
Tải giáo án lớp 3 tuần 5

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 full, giáo án lớp 3 tuần 5.