Giáo án lớp 3 tuần 8

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 8

Giaoan.link chia sẻ giáo án điện tử lớp 3 cả năm. Sau đây là giáo án lớp 3 tuần 8, gồm các nội dung sau:

 1. Tập đọc – kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
 2. Toán: Luyện tập
 3. Tự nhiên xã hội: Vệ sinh thần kinh
 4. Tập đọc: Tiếng ru
 5. Chính tả (nghe-viết): Các em nhỏ và cụ già
 6. Toán: Giảm đi một số lần
 7. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: cộng đồng
 8. Toán: luyện tập
 9. Tập viết: Ôn chữ hoa G
 10. Tính tả: Tiếng ru
 11. Toán: tìm số chia
 12. TNXH: Vệ sinh thần kinh (tt)
 13. Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
 14. Toán: luyện tập
 15. Đạo đức: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (tt)
Xem giáo án lớp 3 tuần 8 online
Tải giáo án tuần 8

Từ khóa nội dung: giáo án lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 tuần 8.