Bài tập toán lớp 2 bài 7 số bị trừ – số trừ – hiệu

BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 BÀI 7 SỐ BỊ TRỪ, SỐ TRỪ, HIỆU

Giaoan.link sẽ cập nhật các bài tập toán lớp 2 để các bạn có thể tải về cho các em làm trực tiếp. Sau đây là bài tập toán lớp 2 bài 7 số bị trừ, số trừ và hiệu. Bạn có thể xem online hoặc tải bản PDF phía dưới.

Bài tập lớp 2

Xem online bài tập toán lớp 2 bài 7
Tải về
1. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ 28 60 98 79 16 75
Số trừ: 7 10 25 70 0 75
Hiệu
2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:
a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25
mẫu: 79-
25
—–
b) a) Số bị trừ là 87, số trừ là 82
mẫu: ……
…………
………..
3. Mẹ có mảnh vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm. Hỏi mảnh vải còn lại bao nhiêu đề-xi-mét?Bài giải

Từ khóa nội dung: bài tập lớp 2, bài tập toán lớp 2.