Giáo án lớp 3 tuần 9

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 9

Nội dung tập giáo án lớp 3 tuần 9 gồm:

 1. Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra giữa HK1 (T1)
 2. Kể chuyện: Ôn tập giữa HK1 (T2)
 3. Toán: Góc vuông – góc không vuông.
 4. Tự nhiên xã hội: Ôn tập: con người và sức khỏe
 5. Tập đọc: Ôn tập giữa HK1 (T3)
 6. Chính tả: Ôn tập giữa học kì 1 (T4)
 7. Toán: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke
 8. Luyện từ và câu: Ôn tập ghk1 (t5)
 9. Toán: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 10. Tập viết: Kiểm tra giữa học kì 1
 11. Chính tả: Ôn tập giữa hk1 (t6)
 12. Toán: Bảng đơn vị đo độ dài
 13. Tự nhiên xã hội: Ôn tập con người và sức khỏe (tt)
 14. Tập làm văn: kiểm tra giữa hk1
 15. Đạo đức: Chia sẻ vui buồn cùng bạn
Xem giáo án online
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 3, giáo án lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 tuần 9.