Mẫu giấy mời đoàn viên

MẪU GIẤY MỜI ĐOÀN VIÊN

Trong Đại hội chi đoàn bạn thường mời các chi đoàn khác hoặc đoàn cấp trên tham dự. Sau đây là mẫu giấy mời đoàn viên. Mời bạn tham khảo.

Xem mẫu giấy mời đoàn viên online
Tải mẫu
ĐOÀN XÃ…….
CHI ĐOÀN……………. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHGIẤY MỜI
Kính gửi: ………………………………………………………………….BCH CHI ĐOÀN …………TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự: Đại hội chi đoàn…………
Thời gian: …… giờ….., ngày…… tháng …… năm 201..
Địa điểm:…………………………………………….
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.
……….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..
TM. BCH CHI ĐOÀN
Bí thư

Từ khóa nội dung: đoàn viên, giấy mời đoàn viên.