Mẫu giấy vở 5 ô ly chuẩn

Với nhu cầu soạn thảo các bài tập trên máy tính ngày càng nhiều. Giáo viên cần những dòng 5 ô ly để chèn vào bài soạn. Giaoan.link đã thiết kế ra mẫu giấy vở 5 ô ly chuẩn A4. Ở đây có 2 loại, bạn có thể tham khảo. Việc chèn vào bài soạn rất đơn giản. Bạn chỉ việc copy và paste thôi. Do mình Group từ  3 dòng nên việc ghép thêm rất dễ dàng.

XEM MẪU 5 Ô LI KHUNG NHỎ
Tải mẫu

Nội dung: mẫu 5 ô ly, mẫu vở 5 ô ly.

MẪU GIẤY 5 Ô LI CHUẨN A4 TOÀN TRANG