Mẫu phiếu thông tin học sinh

MẪU PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH

Đầu năm học, giáo viên gửi về cho phụ huynh của học sinh mẫu phiếu thông tin học sinh. Trong phiếu bao gồm nội dung: thông tin của học sinh, thông tin của phụ huynh…Mời các bạn tham khảo.

Xem online nội dung
Tả về
PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÍ LỊCH HỌC SINH
Lớp:…………………..
GVCN:……………………… SĐT:…………………..
—–***—–
I. Bản thân học sinh
1. Họ và tên :…………………………………….Giới tính (Nam, nữ)…………..Dân tộc : ……………………….
2. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………………..
3. Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):………………………………………………………………………………………………
4. Chổ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh):………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……….
5. Số điện thoại (Di động hoặc nhà riêng nếu có) :……………………………………………………………………
6. Kết quả xếp loại năm học 2017-2018: Học tập:………………………Hạnh kiểm :………………………….
7. Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng, chi đội trưởng: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. Nhân thân:
8. Họ tên cha:………………………………………………………..Năm sinh:…………………… …………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi công tác: ………………………………Số điện thoại liên lạc: …………………….………………..
9. Họ tên mẹ:……………………………………………………………………….Năm sinh:.….……………… …………
Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi công tác : ………………………………Số điện thoại liên lạc: ………………
(Hiện nay đang ở với ai: ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì đang ở) ………….SĐT:……………..
10. Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn)…………………………………..
Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn khăn, cần giúp đỡ):
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
11. Sở thích học các môn:……………………………………………………………………………………………………..
12. Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, Sáng tác thơ văn, Tin học…):…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ghi chú:
* Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi ảnh hưởng công việc chung của trường.
XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(ký và ghi rõ họ tên) …….ngày.…….tháng ………năm
Học sinh ký tên

Từ khóa nội dung: giáo dục, biểu mẫu, phiếu thông tin học sinh.