Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 CẢ NĂM

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn bộ giáo án thể dục lớp 5 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Bìa giáo án đẹp

Mẫu slide powerpoint đẹp

Xem giáo án online
Tải giáo án
Bài 1: – GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5.
– TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”
I- MỤC TIÊU:
– TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.
– Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
– Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
– Địa điểm: Sân trường sạch và mát
– Phương tiện: Còi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu:
* Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT
– Giới thiệu chương trình, cho hs biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
* Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, … 5-76 -> 8 lần
– Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án.-Khởi động nhanh gọn và trật tựB- Phần cơ bản 25-27
I- Hướng dẫn kĩ thuật:
-GV giới thiệu chương trình t.dục lớp 5
– GV sinh hoạt yêu cầu qui định và chọn cán sự lớp
– Ôn đội hình đội ngũ:
+ Ôn luyện cách chào và cách báo cáo cho HS.
+ Cách xin phép ra vào lớp và khi kết thúc giờ học
– Cho HS lớp tập lại kĩ thuật đã ôn 15-18
2 -> 3 lần – GV giới thiệu chương trình ngắn gọn và 1 số yêu cầu qui định khi học thể dục.
– GV hướng dẫn các kĩ thuật về đội hình đội ngũ cho bước đầu vào học thể dục

GV
II- Trò chơi: “Kết bạn”
– Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
– Cho HS chơi thử
– Tiến hành trò chơi
7-9

1 lần
– GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và khi chơi ít phạm luật của trò chơi.

C- Kết thúc: 3-5
– Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu)
– Củng cố: Hôm nay các em ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ)
– Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở HS về tập lại bài thật nhiều lần./. 5 -> 6 lần

2 -> 3 lần – GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
– HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
– Nhận xét và giao bài cho Hs về tập ở nhà.

GV

Từ khóa nội dung: giáo án thể dục lớp 5.