Gõ công thức toán học trong word

GÕ CÔNG THỨC TOÁN HỌC TRONG WORD

Việc gõ công thức toán học trong word không còn là việc phức tạp và khó khăn. Hiện nay, các phiên bản ms word như 2007, word 2010, word 365 (word 16) đã hỗ trợ gõ công thức toán học rất mạnh và dễ thực hiện.

Bạn mở một file word ra nhé, trong tab Insert, bạn chọn Equation

Hình 1 – Chèn công thức toán học trong word

Trong hộp “Type equation here”, bạn nhấp vào các loại công thức toán trong tab “Design” để chèn công thức:

Hình 2: chèn các loại công thức toán học từ tab “Design”

Kết luận: với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ms word, bạn sẽ dễ dàng chèn tất cả các loại công thức toán học, hóa học, vật lí…vào tài liệu word rồi nhé.

Video thực hiện: