Giáo án địa lí 4 cả năm

GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 4 CẢ NĂM

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn tập giáo án địa lí 4 cả năm gồm 35 tuần. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy, biên soạn giáo án.

Giáo án điện tử lớp 4

Bìa giáo án, sổ điểm

Xem giáo án online
Tải giáo án
Bài : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒI. MỤC TIÊU
– Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo một tỉ lệ nhất nhất định.
– Biết một số yếu tố của bản đồ : tên bản đồ, phương hướng, kí hiệu bản đồ.
* HS khá giỏi biết tỉ lệ bản đồ
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG
– Một số loại bản đồ, thế giới, châu lục, VN.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
– Kiểm tra đồ dùng sách vở – Hát vui
2. Bài mới
2.1 Giới thiệu bài
– GV ghi đầu bài – HS nhắc lại
2. 2 Bài mới
Bản đồ:
Hoạt động 1 : Làm viêc cả lớp
– GV treo các loại bản đồ lên bảng. – HS quan sát.
– Yêu cầu HS đọc tên các bản đồ trên bảng – 1 – 2 em đọc nội dung bản đồ
– Nêu phạm vi lảnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ? – Bản đồ thế giới : thể hiện toàn bộ bề mặt trái đất.
– Nhận xét và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. – Bản đồ châu lục :thể hiện một bộ phận của trái đất và các châu lục.
– Bản đồ VN :thể hiện nước VN
Kết luận : Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định. – Một vài HS nhắc lại.
Hoạt động 2 :Làm việc cá nhân
Quan sát hình 1, 2 chỉ vị trí hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên bản đồ Việt Nam. – 1- 2 em chỉ.
– Đọc SGK và trả lời câu hỏi sau
+ Ngày nay muốn vẽ được bản đồ người ta thường làm như thế nào? – Người ta thường dùng ảnh chụp nghiên cứu lại vị trí đối tượng cần thể hiện tính toán và các khoảng cách trên thực tế sau đó thu nhỏ.
+ Tại sao vẽ về VN mà bản đồ hình 3 trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ Đia lí tự nhiên trên tường? – Vì hai bảng đồ này vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ khác nhau. ( HS khá, giỏi )
Một số yếu tố của bản đồ
Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm
Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát bản đồ thảo luận gợi ý sau: – HS thảo luận trả lời câu hỏi
– Tên bản đồ cho ta biết điều gì? – Cho biết khu vực thông tin thể hiện
– Trên bản đồ người ta quy định như thế nào? – Phía trên Bắc, dưới Nam, phải đông, trái Tây
– Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? – ( HS khá, giỏi ) Bản đồ nhỏ hơn kích thước thực bao nhiêu.
– Kí hiệu bản đồ được dùng để làm gì? – Thể hiện các đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ
– GV nhận xét kết luận.
3. Củng cố – Dặn dò
– Bản đồ là gì? Kể một số yếu tố của bản đồ? – Đại diện nhóm trình bày kết quả.
– Dặn HS về nhà học thuộc bài học SGK và xem bài sau