Giáo án giáo dục quốc phòng an ninh lớp 12 cả năm

GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH LỚP 12

Tiếp theo bộ giáo án giáo dục quốc phòng lớp 10, lớp 11. Giaoan.link chia sẻ tiếp tập giáo án giáo dục quốc phòng an ninh lớp 12 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Xem thêm giáo án điện tử lớp 12 các môn khác

Mẫu bìa đẹp

Xem giáo án online
Tải giáo án
TÊN BÀI : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A.MỤC ĐÍCH
I. Đội ngũ tiểu đội
II. Đội ngũ trung độiHiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chớ và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội
B. YÊU CẦU
Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.
Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A.NỘI DUNG
I. Đội ngũ tiểu đội
II. Đội ngũ trung đội
B.TRỌNG TÂM
– Đội ngũ trung đội
III. THỜI GIAN
-Tổng số: 2 tiết.
– Phân bố thời gian:
Tiết I. Đội ngũ tiểu đội
Tiết II. Đội ngũ trung đội
-Lên lớp: tập trung.
-Luyện tập: theo tổ.
-Hội thao:
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
– Lên Lớp: tập trung.
– Luyện Tập:
– Hội Thao:
B. PHƯƠNG PHÁP:
– Giáo Viên: diễn giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
– Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, thực hiện động tác theo khẩu lệnh, tập luyện theo nhóm.
V. ĐỊA ĐIỂM
-Tại sân vận động của trường.
VI. VẬT CHẤT ĐẢM BẢO
A.HỌC SINH: Sách giáo khoa, trang phục theo quy định.
B.GIÁO VIÊN: sách giáo viên, tranh sơ đồ đội ngũ đơn vị.

Tìm nội dung bằng: giáo án điện tử lớp 12, giáo án giáo dục quốc phòng lớp, gdpq 12.