Giáo án lịch sử 7

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7

Giaoan.link chia sẻ tập giáo án lịch sử 7 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác biên soạn giáo án trong giảng dạy. Bạn xem thêm các môn khác của lớp 7.

Bìa giáo án đẹp

Xem online
Tải giáo án

TUẦN 1:PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI.

Tiết: 1 Bài: 1
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI).

I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
– Biết được quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp cơ bản ( lãnh chúa và nông nô).
– Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
– Hiểu được thành thi trung đại xuất hiện như thế nào?
– Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?
2. Kĩ năng:
– Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến .
– Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.
3. Thái độ:
– Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến.
4. Năng lực, phẩm chất:
– Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút ra bài học lịch sử
– Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
– Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh mô tả hoạt động trong thành thị trung đại, những tư liệu đề cập đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa phong kiến.
2. Học sinh:
– Ôn tập kiến thức đã học. Đọc và trả lời các câu hỏi trong sgk.
– Sưu tầm tư liệu liên quan.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
– Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo luận….
– Kĩ thuật: lắng nghe và phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời 1 phút…
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động:
– GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số.
– Kiểm tra: Kiểm tra đồ dùng, sgk, vở ghi của học sinh
– Giáo viên giới thiệu sơ lược sgk sử 7.