Giáo án tin học lớp 12 cả năm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 12 CẢ NĂM

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc tập giáo án tin học lớp 12 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Giáo án điện tử lớp 12

Bài giảng powerpoint lớp 12

Mẫu bìa đẹp

Xem giáo án tin học lớp 12 online
Tải giáo án
BÀI 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Mục đích yêu cầu:
– Biết khái niệm CSDL;
– Biết vai trò của CSDL trong học tập và đời sống;
– Biết các mức thể hiện của CSDL;
– Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.
2. Chuẩn bị:
* Giáo viên:
– Phương pháp: Thuyết trình vấn đáp.
– Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, …
* Học sinh: Sgk.
3. Hoạt động dạy học:
Thời gian Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung
Tiết 1: Tìm hiểu bài toán quản lí và các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức.8’ – Điểm danh, báo cáo sĩ số,..- Hoạt động nhóm tìm ra thông tin cần thiết.- Hs ghi bảng.
– Quan sát, nhận xét.
– Quan sát.

– Nhận xét: Tin học ứng dụng vào trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Trả lời:Bài toán Quản lý học sinh gồm: STT, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Đoàn viên, Điểm các môn.

– Đối tượng là học sinh.

– Dạng bảng (cột, hàng)

– Thêm hồ sơ hs đó vào hồ sơ lớp.
– Quan sát dữ liệu, nhận xét phải sửa dữ liệu của hồ sơ đó.
– Xóa hồ sơ hs đã chuyển.
– Ghi bài.

– Tìm kiếm, thống kê,….

– Tiếp thu, ghi nhớ.

+ Đối tượng cần quản lí: học sinh. Thư viện, đối tượng quản lí là sách.

– Ôn lại nội dung kiến thức đã học.

– Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. – Ổn định lớp.
– Thông báo nội dung bài học.
– Dẫn đề: Yêu cầu hs liệt kê việc chi tiêu hàng ngày Hs thấy được việc quản lí.
– Chia lớp thành 4 nhóm chuẩn bị các thông tin về việc quản lý của Công ty xây dựng, bệnh viện, khách sạn, quản lý học sinh,… (Chú ý cách đặt thông tin đầu tiên)

– Tổng hợp ý kiến.
– Trình chiếu một số hình ảnh liên quan đến các lĩnh vực đã nêu.

– Ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực Công tác quản lí như thế nào?
– Đặt vấn đề: Xem lại thông tin của bài toán Quản lý học sinh.

– Trong bài toán về Quản lý học sinh, em hãy xác định đối tượng cần quản lý.
– Thông tin cần quản lý được lưu trữ dưới dạng gì?
– Hướng dẫn hs biết các bước để tạo lập một hồ sơ về các đối tượng cần quản lí.
– Đưa ra một số vấn đề.
+ Có 1hs từ trường khác chuyển về lớp?

+ Hs Nguyễn An có ngày sinh là 20/8/1991

+ 1 hs nào đó chuyển đi?

– Thông báo: tất cả những thao tác này thuộc loại thao tác cập nhật hồ sơ.

– Thông báo: Mục đích của việc tạo lập, cập nhật hồ sơ không chỉ để lưu trữ mà còn để khai thác.Với hồ sơ quản lí như trên em có thể khai thác được những thông tin gì?

* Củng cố:
– Quan sát và trả lời các câu hỏi:
1. Theo em, nhập dữ liệu là tạo lập hồ sơ hay cập nhật hồ sơ?
2. Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, những việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?
A. In hồ sơ;
B. Xóa một hồ sơ;
C. Xem nội dung hồ sơ;
D. Xóa bốn hồ sơ;
E. Sửa tên trong một hồ sơ;
F. Thêm hai hồ sơ.
– Xem trước nội dung hệ CSDL về khái niệm và các mức thể hiện của nó. BÀI 1. MỘT SỐ
KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Bài toán quản lí
Xem ví dụ sgk

2. Các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó.

Tạo lập hồ sơ về đối tượng cần quản lí.
+Xác định đối tượng quản lí;
+ Cấu trúc hồ sơ;
+Tập hợp thông tin cần thiết.

– Cập nhật hồ sơ như: Thêm, xóa, sửa hồ sơ.
Để đảm bảo phản ánh kịp thời đúng thực tế
– Khai thác hồ sơ:
+ Tìm kiếm
+ Sắp xếp
+ Thống kê
+ Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ
+ In ấn