Co giãn dòng trong Word 2016

CO GIÃN DÒNG TRONG WORD 2016

Có những nội dung, những cụm từ không thể để rớt xuống dòng được như: tên địa danh, tên riêng…vậy làm như thế nào để đạt được mục tiêu. MS Word cung cấp cho bạn chức năng co giãn dòng chữ để thực hiện điều đó. Mời bạn theo dõi.

Ví dụ bạn có một dòng chữ như sau:

Bạn thấy dòng chữ bị rớt xuống không phù hợp. Bạn phải co dòng lại để một chữ dòng dưới rút lên trên.

Bạn chọn dòng chữ, click chuột phải –>Font…

Bước tiếp theo bạn chọn như hình sau:

Bạn tăng giảm mục số 3 để co dòng, số càng lớn dòng càng nhặt. Kết quả như sau:

Tương tự để giãn dòng, bạn thực hiện theo thứ tự hình sau:

Kết quả giãn dòng:

Tóm lại: Expanded là để giãn dòng. Condensed là để co dòng.

Video thực hiện: