Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 5

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 5

Giaoan.link chia sẻ tập giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 5. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Tuần 1:

HĐTT: ATGT: BÀI 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I- Mục tiêu: Sau tiết học giúp:

a)Kiến thức:

– Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học.

– Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của 10 biển báo hiệu giao thông mới.

b) Kĩ năng:- Giải thích sự cần thiết của biển báo hiêu giao thông

– Có thể mô tả lại các biển báo hiệu đó bằng lời hoặc bằng hình  vẽ để nói cho người khác biết

về nội dung của các biển báo hiệu giao thông.

c) Thái độ: có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường.

II- Chuẩn bị: Các biển báo giao thông

  • Các hoạt động dạy học:
ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.ổn định(3’)

2.Bài mới (30’)

HĐ1: Trò chơi phóng viên

 

 

 

 

 

HĐ2: Ôn lại các biển báo hiệu đã học

 

 

 

 

 

 

HĐ3: Nhận biết các biển báo hiệu giao thông

 

 

 

 

 

 

 

3.Củng cố, Dặn dò (2’)

– Cho hs hát tập thể

– Nêu mục tiêu yêu cầu tiết học

– Yêu cầu HS từng bàn đóng vai phóng viên và người đi đường hỏi nhau các câu hỏi liên quan đến các biển báo hiệu giao thông.

– Cho các nhóm lên thực hành

– Nhận xét chốt kiến thức: Muốn phòng tránh TNGT mọi người cần cóý thức chấp hành những hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo hiệu giao thông.

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn, nêu tên các biển báo theo nhóm:

+ Biển báo cấm

+ Biển báo nguy hiểm

+ Biển hiệu lệnh

+ Biển chỉ dẫn

– Chữa bài, chốt kiến thức: Biển báo hiệu giao thông là thể hiện hiệu lệnh điều khiển và sự chỉ dẫn giao thông để đảm bảo ATGT…

– Gv đưa các biển báo hiệu giao thông mới, yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm nội dung của các biển báo.

– Huy động kết quả thảo luận của các nhóm

– Nhận xét chốt kiến thức

– Dặn dò HS: Khi đi đường phải chú ý quan sát biển báo hiệu GT thực hiện theo hiệu lệnh, sự chỉ dẫn của biển báo hiệu GT

– Luôn nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện với mình.

-Hát tập thể

– Lắng nghe

– Làm viêc theo bàn

 

 

 

-Thực hành trước lớp

– Lắng nghe

 

 

 

– Thảo luận theo nhóm bàn

– Đại diện các nhóm nêu kết quả

 

 

 

– Lắng nghe

 

 

 

– Quan sát

 

 

– Thực hành

– Đại diện các nhóm trình bày

– Các nhóm nhận xét

 

– Lắng nghe

 

 

 

– Thực hiện tốt

Mời các bạn xem tiếp giáo án, tải về…

Xem giáo án online
Tải giáo án