SKKN nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh lớp 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 3

Sáng kiến kinh nghiệm thể hiện sáng tạo trong cách giải quyết một vấn đề. Sáng kiến kinh nghiệm có thể có trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Đối với giáo viên, sáng kiến kinh nghiệm gắn liền với học sinh, lớp học, quản lý, đồ dùng…Sau đây, giaoan.link xin chia sẻ lại một SKKN của một giáo viên trường Tiểu học Văn Thủy về “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh lớp 3”. Mời bạn cùng tham khảo.

PHẦN I:  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn sáng kiến :

           Giáo dục là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Đảng và Nhà nước ta coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Bậc Tiểu học được coi là bậc học “nền tảng”của hệ thống giáo dục quốc dân. Đó là tiền đề vững chắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài đáp ứng nhu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

          Vì vậy, mục tiêu của giáo dục Tiểu học là nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ ,thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở.

          Từ mục tiêu trên ta thấy: Công tác chủ nhiệm lớp là một trong hai nhiệm vụ chính của người giáo viên trong Nhà trường nói chung và trường Tiểu học nói riêng. Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng trong công tác dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh. Là người đại diện cho nhà trường để quản lý toàn diện lớp học. Giáo viên chủ nhiệm lớp có những ảnh hưởng quan trọng đến quá trình rèn luyện đạo đức của học sinh. Thậm chí đối với mỗi học sinh, những tác động của giáo viên chủ nhiệm lớp có ảnh hưởng tích cực, làm thay đổi cuộc sống của các em.

Để làm tốt điều đó thì yêu cầu quan trọng được đặt ra là: Người giáo viên chủ nhiệm phải là người tổ chức, xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, biết quản lý công việc của tập thể. Đây chính là môi trường, là phương tiện trực tiếp tác động tới sự phát triển nhân cách nói chung và trí tuệ học sinh nói riêng.

          Nhà giáo dục nổi tiếng “AXMAKARENCÔ” đã cho rằng: Tập thể là một cơ thể xã hội sinh động thể hiện sức mạnh tổng hợp của các thành viên. Sức mạnh của các thành viên mỗi khi đã liên kết lại một cách có mục đích, có tổ chức sẽ tạo ra sức mạnh chung của tập thể mạnh gấp nhiều lần sức mạnh của các thành viên riêng lẽ.

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, người giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học phải tận tâm, tận tụy với học sinh, phải yêu nghề, mến trẻ. Vì vậy, có thể nói rằng công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học là cực kì quan trọng. Bởi lẽ người giáo viên chủ nhiệm là ông thầy tổng thể giám sát tất cả mọi mặt hoạt động của học sinh. Xuất phát từ tình hình thực tế, là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm, với những khó khăn và thách thức, tôi luôn trăn trở, băn khoăn, suy nghĩ làm như thế nào để công tác chủ nhiệm lớp có hiệu quả? Chính vì những lí do đó mà tôi đã chọn viết sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm cho học sinh lớp 3”.

Xem đầy đủ nội dung
Tải về