Flash lịch đẹp

FLASH LỊCH ĐẸP

Hôm nay, lang thang trên net gặp một cuốn lịch bằng flash rất đẹp nên chia sẻ cùng các bạn. Các bạn có thể tải file đính kèm về sử dụng. Đây là một cuốn lịch âm-dương điện tử, có cả giờ và những câu danh ngôn rất hay. Quyển lịch điện tử này sẽ tô đẹp thêm các web của bạn nhé.

Xem hướng dẫn tải file flash trên web bất kỳ.