Giáo án công nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

Giaoan.link chia sẻ giáo án công nghệ 9 Trồng cây ăn quả. Mời các bạn tham khảo. Bạn tải file và xem online phía dưới nhé.

Xem giáo án lớp 9

Bìa giáo án đẹp

Xem giáo án online
Tiết 1: BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 1. MỤC TIÊU BÀI HỌC: a. Kiến thức: Nêu được vai trò của công việc trồng cây ăn quả đối với đời sống và phát triển nền kinh tế. Xác định được vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong các nghề của nghành nông nghiệp. Chỉ ra được đặc điểm cơ bản của nghề trồng cây ăn quả về các lĩnh vực đối tượng, nội dung công việc, phương tiện lao động, điều kiện lao động, và sản phẩm tạo ra nhằm làm cơ sở cho việc hành nghề có kết quả. Chỉ ra được những yêu cầu của công việc đối với người lao động phải phù hợp với đặc điểm công việc về mặt tri thức, sức khỏe và ý thức. Trình bày được triển vọng của nghề trồng cây ăn quả qua các số liệu về yêu cầu phát triển diện tích, năng suất và sản lượng cùng các phương hướng làm cho công việc trồng cây ăn quả ngày càng được khuyến khích phát triển. b. Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát thực tế các công việc của nghề trồng cây ăn quả. c. Thái độ: Yêu thích công việc trồng cây ăn quả, có ý thức tham gia phát triển cây ăn quả trong vườn của gia đình nhằm cải thiện đời sống và tăng thu nhập. Có ý thức rèn luyện phấn đấu để tham gia tốt vào công việc phát triển cây ăn quả ở gia đình và địa phương. 2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: a. Chuẩn bị của giáo viên: +Tranh phóng to hình1,2 SGK/5,6. +Bảng phụ chép bảng 1 SGK/7. b. Chuẩn bị của học sinh: +Sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học. 3. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: a. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra b. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả -Kể tên các loại cây ăn quả ở địa phương mà em biết? -Những kiểu khí hậu phù hợp với chúng -Nhận xét chuẩn hoá kiến thức -Treo hình phóng to (H1,2) +Nêu vai trò của nghề trồng cây ăn quả? -Nhận xét chuẩn hoá kiến thức -HS trả lời, HS khác nhận xét bổ xung -Quan sát. -Trả lời -Ghi vở. I.Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả -Nghề trồng cây ăn quả đang góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân -Vai trò: Cung cấp quả cho người tiêu dùng, cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm và yêu cầu của nghề. -YC HS đọc TT và trả lời câu hỏi: +Đối tượng, nội dung, dụng cụ lao động, điều kiện lao động và sản phẩm của nghề trồng cây ăn quả +Nêu YC của nghề đối với người lao động, nêu ý nghĩa của chúng? -Nhận xét và chuẩn hoá kiến thức -Đọc thông tin SGK -HS trả lời, HS khác nhận xét bổ xung -HS ghi vở II-Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1.Đặc điểm của nghề a,Đối tượng lao động:Là các loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao b,Dụng cụ lao động c,Nội dung lao động:Bao gồm các công việc: Nhân giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, bảo quản và chế biến d,Điều kiện lao động: ở ngoài trời chịu tác động trực tiếp của khí hậu, tư thế làm việc luôn thay đổi Hoạt động 3: Tìm hiểu triển vọng của nghề -Treo bảng phụ chép bảng 1 SGK +Để đáp ứng YC phát triển cần phải làm gì? +Nêu ý nghĩa các công việc cần thực hiện? -Nhận xét và chuẩn hoá kiến thức -Quan sát -HS trả lời, HS khác nhận xét bổ xung -HS ghi vở III-Triển vọng của nghề -Để đáp ứng YC phát tiển cần thực hiện tốt các công việc sau: +Xây dựng và cải tạo…. +áp dụng các tiến bộ…. +Xây dựng các chính sách phù hợp…………. c. Củng cố, luyện tập: – GV gọi 1,2HS đọc ghi nhớ ? Nêu vị trí, vai trò của nghề trồng cây ăn quả? ?Nêu đặc điểm và yêu cầu của nghề – Nhận xét hệ thống kiến thức, đánh giá giờ học. -1,2 HS lần lượt đọc – 1 HS trả lời học sinh khác nhận xét *Ghi nhớ: SGK d. Hướng dẫn tự học: – Về nhà học thuộc ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi cuối bài. – Chuẩn bị trước bài 2 SGK.