Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 39

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 39

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC MÔN

Học xong module này giáo viên cần đạt được những mục tiêu sau:

I- Mục tiêu chung

Module này giúp giáo viên tiểu học tự tìm hiểu và chiếm lĩnh những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cần thiết  về giáo dục KNS tiểu học qua các môn học. Từ đó giúp họ có thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục này.

II- Mục tiêu cụ thể

Học xong module này, học viên có khả năng:

1- về kiến thức:

  • Trình bày được bản chất KNS và tầm quan trọng của việc giáo dục KNS cho HS tiểu học qua các môn học.
  • Nhận biết được các biểu hiện chủ yếu của một số KNS cơ bản.
  • Trình bày được nội dung giáo dục KNS cho hs tiểu học qua một số môn học

Mời bạn xem tiếp nội dung đầy đủ sau…

Module TH 39
Tải module th 39