Giáo án tin học lớp 9 trọn bộ

Giaoan.link chia sẻ giáo án tin học lớp 9 trọn bộ. Mời các bạn tải về tham khảo trong công tác giảng dạy.


Xem giáo án online
CHỦ ĐỀ: MẠNG MÁY TÍNH A/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông. – Biết khái niệm mạng máy tính. – Biết một số loại mạng máy tính, các mô h́nh mạng. – Biết được khái niệm Internet, các lợi ích chính do Internet mang lại, sơ lược về giao thức TCP/IP. – Biết các cách kết nối Internet. – Biết khái niệm địa chỉ IP. 2. Kỹ năng: – Phân biệt được qua h́nh vẽ: các mạng LAN, WAN, các mạng không dây và có dây, một số thiết bị kết nối, mô h́nh mạng ngang hàng và mô h́nh khách chủ. – Biết t́m kiếm thông tin trên Internet. – Biết gửi thư, học tập qua Internet. 3. Thái độ: – học tập vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet. – Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet. – Nhận thức được vấn đề bản quyền trên mạng. B/ CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: giáo án, tranh ảnh. 2. Học sinh: đọc bài trước, sách giáo khoa, vở ghi chép. C/TIẾN TR̀NH HOẠT ĐỘNG 1. Ổn định t́nh h́nh lớp (2 hút) – Ổn định trật tự lớp. – Kiểm tra sĩ số và tác phong học sinh. – Kiểm tra đồ dùng, chuẩn bị bài của học sinh 2. Giới thiệu tổng quan về chủ đề – Tên chủ đề: Mạng máy tính – Chủ đề gồm 4 tiết – Tiết 1: I. Từ máy tính đến mạng máy tính + Vì sao cần mạng máy tính + Khái niệm mạng máy tính + Phân loại mạng máy tính – Tiết 2: I. Từ máy tính đến mạng máy tính + Vai trò của mạng máy tính + Lợi ích của mạng máy tính – Tiết 3: II. Mạng thông tin toàn cầu internet + Internet là gì? + Một số dịch vụ trên internet – Tiết 4: II. Mạng thông tin toàn cầu internet + Một vài ứng dụng trên internet + Làm sao để kết nối được mạng internet ?