Xét tốt nghiệp THPT 2019 chủ yếu dựa vào điểm thi

Theo VTV.vn Để xét tốt nghiệp THPT 2019, Bộ GD&ĐT không còn sử dụng “phương án 50/50” như năm 2018 mà chủ yếu dựa vào điểm thi.

Đây là một trong số các nội dung đáng chú ý có trong quy chế xét tốt nghiệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 sẽ được tính theo công thức gồm: 70% ở điểm thi, 30% ở quá trình học tập, cộng với điểm ưu tiên. Ngoài ra, một điều chỉnh khác là đối với thí sinh tự do, như mọi năm sẽ tập trung ở một điểm thi nhưng năm 2019 được dàn đều, gửi về một số điểm thi do Sở GD&ĐT của các địa phương lựa chọn và hòa chung với các em học sinh phổ thông để cùng thi.

Hiện tại, dự thảo đang trong quá trình góp ý, lấy ý kiến, thời gian góp ý đến tháng 3 năm nay.