Bài giảng powerpoint toán lớp 1 một chục và tia số

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bài giảng powerpoint toán lớp 1 – Một chục, tia số. Mời các bạn tham khảo, bạn có thể xem bản demo pdf và tải file ppt (powerpoint) tại link bên dưới.


Xem mẫu online pdf