Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 2-bộ đề 1

Giaoan.link chia sẻ các đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 2, sau đây là bộ 2 đề. Bạn có thể xem online hoặc tải file word về in ra luyện tập cho các em.

Xem đề thi giữa học kì toán lớp 2
Họ và tên: …………… Lớp 2: ……………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 Môn: Toán Lớp 2 Năm học: 2018 – 2019 Thời gian: 40 phút A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau: Bài 1. Số chẵn liền sau 96 là: A. 98 B. 94 C. 100 D. 96 Bài 2. Kết quả của phép tính: 86 – 38 + 19 là: A. 57 B. 79 C. 87 D. 67 Bài 3. Ngày 14 tháng 1 năm 2018 là chủ nhật tuần này. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào? A. 20 B. 21 C. 22 D. 19 Bài 4. Trong một phép trừ, khi ta cùng thêm 5 đơn vị vào số bị trừ và số trừ thì hiệu sẽ thay đổi như thế nào? A. Hiệu giảm 5 đơn vị. B. Hiệu tăng lên 5 đơn vị C. Hiệu không đổi. Bài 5. « 3 được lấy 5 lần » ta được phép tính nào đúng nhất : A. 5x 3 B. 3+ 5 C. 3 x 5 D. 5+ 5 + 5 Bài 6. Một con chó có 4 cái chân, một con gà có 2 cái chân. Vậy 2 con chó và 3 con gà có tất cả bao nhiêu cái chân ? A. 20 B. 14 C. 16 D. 18 B. TỰ LUẬN: 7 điểm Bài 1. Đặt tính và tính (1 đ) 36 + 45 …………………….… ….……………… ….………………. 73 – 39 …………………….… ….……………… ….………………. 45 + 44 …………………….… ….……………… ….………………. 88 – 79 …………………….… ….……………… ….………………… Bài 2.Tính : (1,5đ) a) 15 – 5 x 2 b) 2 x 8 + 3 4 c) 50 – 34+ 16 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Bài 3.Tìm x :(1.5 đ) a) x + 37 = 73 – 5 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… b) 5 x 7 = x + 19 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Bài 4. Nhà Lan có 8 cái ghế tựa, mỗi cái ghế có 4 chân . Hỏi 8 cái ghế có tất cả bao nhiêu cái chân ? ( 1,5 đ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 8cm, 13cm, 1dm. Tính độ dài đường gấp khúc ? ( 1,5 đ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………